Počet záznamů: 1

Vascular smooth muscle cells in cultures on biofunctionalized cellulose-based scaffolds

 1. 1.
  0336333 - FGU-C 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Novotná, Katarína - Bačáková, Lucie - Lisá, Věra - Havelka, P. - Sopuch, T. - Klepetář, Jan
  Vascular smooth muscle cells in cultures on biofunctionalized cellulose-based scaffolds.
  [Cévní hladké svalové buňky v kulturách na biofunkcionalizovaných nosičích na bázi celulózy.]
  Engineering of Biomaterials. Roč. 12, 89-91 (2009), s. 21-24 ISSN 1429-7248
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 2B06173; GA MPO(CZ) 2A-1TP1/073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: oxidized cellulose * vascular tissue engineering * biofunctionalization
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika

  Different types of oxidized cellulose functionalized with arginine or chitosan were seeded with vascular smooth muscle cells. Adhesion, growth and morphology of adhered cells were investigated for potential use of cellulose materials in tissue engineering

  Různé druhy oxidované celulózy funkcionalizované argininem nebo chitosanem byly osazené cévnimi hladkými svalovými buňkami. Byla zkoumána adhese, růst a morfologie buněk z důvodu potenciálního použití celulózových materiálů v tkáňovém inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180589