Počet záznamů: 1

Micro-and nanopatterned surfaces for guided adhesion, growth and phenotypic maturation of cells

 1. 1.
  0336330 - FGU-C 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bačáková, Lucie - Filová, Elena - Grausová, Ľubica - Vandrovcová, Marta - Pařízek, Martin - Novotná, Katarína - Švorčík, V. - Vacík, Jiří - Rypáček, František - Kromka, Alexander - Heitz, J. - Shard, A.
  Micro-and nanopatterned surfaces for guided adhesion, growth and phenotypic maturation of cells.
  [Mikro- a nanostrukturované povrchy pro kontrolovanou adhezi, růst a fenotypickou maturaci buněk.]
  Engineering of Biomaterials. Roč. 12, 89-91 (2009), s. 18-21 ISSN 1429-7248
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR IAAX00100902; GA ČR(CZ) GA305/08/0108
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: microstructure * nanostructure * cells
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika

  These surfaces were capable of inducing regionally–selective adhesion, proliferation and phenotypic maturation of vascular endothelial, vascular smooth muscle cells or human bone–derived MG 63 cells. Surfaces nanopatterned with nanocrystalline diamond gave good support for the adhesion, growth and metabolic activity of osteoblast–like MG 63 cells

  Tyto povrchy indukovaly regionálně selektivní adhezi, proliferaci a fenotypickou maturaci cévních endotelových buněk, buněk hladkého svalu a lidských kostních MG 63 buněk. Povrchy nanostrukturované nanokrystalickým diamantem podporovaly adhezi, růst a metabolickou aktivitu lidských kostních MG 63 buněk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180586