Počet záznamů: 1

Sphragis in Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae): male-derived insemination plugs loose efficiency with progress of female flight

 1. 1.
  0336325 - BC-A 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vlašánek, Petr - Konvička, Martin
  Sphragis in Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae): male-derived insemination plugs loose efficiency with progress of female flight.
  [Sphragis u jasoně dymnivkového, Parnassius mnemosyne: zábrana druhého páření ztrácí u starších samic účinnost.]
  Biologia. Roč. 64, č. 6 (2009), s. 1206-1211 ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR GD206/08/H044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Apollo butterflies * insect behaviour * Lepidoptera ecology
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  During a mark-recapture study of Parnassius mnemosyne butterfly, we recorded incidence of females bearing or not bearing sphragis, a waxy structure delivered by males during copulation and preventing subsequent inseminations by other males. Despite the common belief that sphragis ensures monopolisation of females, we observed that 74 out of 579 marked females did not bear sphragis at a time of capture. We also recorded five instances of sphragis loss and one female that lost and subsequently re-acquired the structure. A sphragis thus does not represent a reliable indicator of females’ mating status in P. mnemosyne. Repeated inseminations occur in this species and might buffer some extremely small populations against loss of within-population genetic variation.

  Sphragis je voskovitý útvar, kterým samci jasoňů při kopulaci ucpávají pářící otvory samiček, čímž brání následné kopulaci s jiným samcem. Při studiu populace jasoně dymnivkového jsme sphragis nezaznamenali u 74 z 579 označených samic. Dále jsme pozorovali pět případů ztráty tohoto útvaru a jeden případ samice, která ztratila původní sphragis, ale následně získala další (tj., důkaz opakovaného páření). Sphragis tedy u j. dymnivkového nelze pokládat za spolehlivý ukazatel reprodukčního stavu samičky, druh je schopen následného páření, což ve velmi malých populacích působí proti postupné ztrátě vnitropopulační genetické variability.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180581