Počet záznamů: 1

Volby do Senátu 1996 až 2008

 1. 1.
  0336315 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Lebeda, Tomáš - Malcová, K. - Lacina, Tomáš
  Volby do Senátu 1996 až 2008.
  [Senate Elections 1996 - 2008.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 80 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 10. ISBN 978-80-7330-175-0
  Grant CEP: GA ČR GA403/07/1626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: elections * Senate * turnout
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kniha zkoumá volby do Senátu Parlamentu České republiky v období celé jeho dosavadní existence. Hlavním cílem je analyzovat působení dvoukolového většinového systému a popsat hlavní specifika volební podpory kandidátů jednotlivých stran. Kniha se soustředí i na úspěšnost a reprezentaci jednotlivých stran. Dále se věnuje dlouhodobě rekordně nízké volební účasti.

  The book examines elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic during all its previous existence. The main objective is to analyze the impact of majority electoral system and specifics of the candidates´ support in elections. This also book focuses on electoral success and representation of individual parties. Then we look at long-term record low turnout.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180572