Počet záznamů: 1

První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996

 1. 1.
  0336314 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Lebeda, Tomáš - Vlachová, Klára - Řeháková, Blanka
  První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996.
  [The first Senate elections. Analysis of the 1996 election to the Senate of the Parliament of the Czech Republic.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 108 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 1. ISBN 978-80-7330-162-0
  Grant CEP: GA ČR GA403/07/1626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: elections * Senate * voting behaviour
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  První senátní volby nastolily otázku o smyslu volby do orgánu, podstata jehož existence spolu s jeho funkcemi nejsou ze strany jeho tvůrců jasně vysvětleny a obhájeny. Nejčastějším důvodem neúčasti ve volbách do Senátu v roce 1996 byl nesouhlas s existencí Senátu. Voliči i politické strany měli poprvé příležitost poznat specifické vlastnosti dvoukolového většinového systému. Přes zavedení většinové volby se stranické složení Senátu nijak zásadně nelišilo od Poslanecké sněmovny.

  The first Senate elections raised the question of the purpose of electing a representative body, whose existence have not been clearly explained or defended by its creators. The most common reason voters had for not participating in the 1996 Senate elections was their disagreement with the very its existence. These elections were the first experience with the two-round majority system. The Senate elections also showed that voters largely followed similar patterns to the Chamber of Deputies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180571