Počet záznamů: 1

Odcházení politika a návrat dramatika (Poslední divadelní hra Václava Havla)

 1. 1.
  0336296 - UJC-A 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
  Odcházení politika a návrat dramatika (Poslední divadelní hra Václava Havla).
  [Leaving of a politician and return of a playwright (Last play of Václav Havel).]
  Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009 - (Hasil, J.), s. 77-89. ISBN 978-80-7308-274-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: identity * adaptability * stereotype
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek je veden snahou identifikovat v dramatech Václava Havla konzistenci jeho dramatického světa, kontinuitu spojující Zahradní slavnost až s poslední hrou Odcházení. Zdroje této kontinuity nachází v tématech identity, adaptability, ve frázovitém vyjadřování postav a v intertextualitě přibližující Havlovu poslední hru postmoderní poetice.

  The article attempts to monitor the consistency of Václav Havel´s drama world, the continuity of Havel the playwright from The Garden Party to his last play Leaving. The source of continuity was found in several main topics: identity, adaptability, phrase (cliché, stereotype), and intertextuality which brings this play near to postmodern poetics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180557