Počet záznamů: 1

Nanostructuring of diamond films using self-assembled nanoparticles

 1. 1.
  0336288 - FZU-D 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Babchenko, Oleg - Kromka, Alexander - Hruška, Karel - Michalka, M. - Potměšil, Jiří - Vaněček, Milan
  Nanostructuring of diamond films using self-assembled nanoparticles.
  [Tvarováni diamantových vrstev pomoci samo-organizujících nanočástic.]
  Central European Journal of Physics. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 310-314 ISSN 1895-1082
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100701; GA MŠk LC510; GA AV ČR KAN400100652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: diamond nanorods * plasma etching * nanoparticles
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.728, rok: 2009

  Gold, nickel and diamond powder were used as masking material for realization of 3 types of diamond nano-structures after applying low power plasma process.

  Zlato, nikl a diamantový prášek byly použité jako maskovací materiály pro realizace 3 druhu diamantových nano-struktur použitím nízko výkonového plazmového procesu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180550