Počet záznamů: 1

Pyrolýza a zplynování organických látek a biomasy v plazmatu Gerdienova oblouku

 1. 1.
  0336283 - UFP-V 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hrabovský, Milan
  Pyrolýza a zplynování organických látek a biomasy v plazmatu Gerdienova oblouku.
  [Pyrolysis and Gasification of Organic Substances and Biomass in Plasma of Gerien Arc.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 198-201 ISSN 0009-0700
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: thermal plasma * plasma torches * plasma gasification
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Popisujeme zde unikátní zdroj termického plazmatu s kombinovanou stabilizací obloukového výboje vodním vírem a proudem plynu. Vlastnosti vytvořeného proudu plazmatu, především teplota, obsah energie a průtok plazmatu, jsou podstatně odlišné od vlastností běžně používaných systémů se stabilizací oblouku plynem. Plazmatron byl použit v reaktoru pro plazmovou pyrolýzu a zplynování látek. Proces je využitelný pro produkci syntetického plynu vysoké kvality z odpadní biomasy a organických látek.

  The paper describes a unique plasma torch with combined stabilization of electric arc by water vortex and gas flow. Properties of generated plasma jet, namely plasma temperature, energy density and flow rate of plasma are substantially different from values typical for common gas stabilized plasma torches. The plasma torch was used in a reactor for plasma pyrolysis and gasification of materials. The process can be used for production of high quality syngas from waste biomass and organic materials.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180545