Počet záznamů: 1

Electronic band structure, transport, and magnetic propertiesof Mo.sub.3-x./sub.Ru.sub.x./sub.Sb.sub.7./sub..

 1. 1.
  0336257 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Candolfi, C. - Lenoir, B. - Dauscher, A. - Hejtmánek, Jiří - Tobola, J.
  Electronic band structure, transport, and magnetic propertiesof Mo3-xRuxSb7.
  [Elektronová struktura, transport a magnetismus v Mo3-xRuxSb7.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 15 (2009), 155127/1-155127/10 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: thermoelectric and thermomagnetic effects
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  Electrical and thermal transport properties,including thermopower,electrical resistivity,thermal conductivity,as well as Hall effect and magnetic susceptibility measurements have been carried out on polycrystalline Mo3-xRuxSb7 samples for nominal concentrations x=0.0, 0.25, 0.50, and 1.0 in the 2-350 K temperature range.Transport properties investigations have provided compelling experimental evidence for an increase in both the electrical resistivity and thermopower which is concomitant to a decrease in the charge-carrier concentration with x.Magnetic susceptibility data have shown that the magnetic interactions displayed by Mo3xRuxSb7 are progressively suppressed by increasing the ruthenium concentration.Increasing x leads to a surprising enhancement of the lattice thermal conductivity that may be due to the suppression of strong phonon-dimer interactions exhibited by Mo3-xRuxSb7.

  Elektrické a tepelné vlastnosti stejně jako Hallův jev a magnetická susceptibilita byla studována na polykrystalických vzorcích Mo3xRuxSb7 s nominální koncentrací x = 0,0, 0,25, 0,50 a 1,0 v teplotním rozsahu 2 - 350 K.Teoretická analýza ukázala chování typu "rigid-band model".Transportní vlastnosti potvrdily souběh zvyšování elektrického odporu a termosíly za současného snížení koncentrace nositelů.Magnetická měření ukázala,že magnetické interakce v Mo3-xRuxSb7 se postupně potlačují v důsledku zvýšení koncentrace ruthenia.Navíc rostoucí x vede k překvapivému posílení mřížové tepelné vodivosti, které je pravděpodobně způsobeno potlačením silné fonon-dimer interakce v Mo3-xRuxSb7.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180526