Počet záznamů: 1

High-temperature stability, structure and thermoelectric propertiesof CaMn.sub.1-x./sub.Nb.sub.x./sub.O.sub.3./sub. phases

 1. 1.
  0336243 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bocher, L. - Aguirre, M.H. - Robert, R. - Logvinovich, D. - Bakardjieva, Snejana - Hejtmánek, Jiří - Weidenkaff, A.
  High-temperature stability, structure and thermoelectric propertiesof CaMn1-xNbxO3 phases.
  [Vysokoteplotní stabilita, struktura a termoelektrické vlastnosti fázíCaMn1-xNbxO3.]
  Acta Materialia. Roč. 57, č. 19 (2009), s. 5667-5680 ISSN 1359-6454
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1036; GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: perovskites * thermoelectricity * structural transition * thermal reduction * twinned domain microstructure
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.760, rok: 2009
  www.elsevier.com/locate/actamat

  Polycrystalline perovskite-type CaMn1-xNbxO3 phases (with x = 0.02, 0.05, 0.08 and 0.10) were investigated with regard to their structure, microstructure and thermal stability as a function of temperature. A possible mechanism relating the high-temperature structural transition and the thermal reduction process of slightly substituted CaMnO3 phases was proposed. The thermal reduction process resulted in a change in the Mn3+/Mn4+ concentrations in the Mn sublattice, and therefore in a modification of the transport properties. A comprehensive study examined the impact of both phenomena on the electrical and thermal transport properties.

  Polykrystalické perovskity CaMn1-xNbxO3(x = 0,02, 0,05, 0,08 a 0,10) byly zkoumány s ohledem na jejich strukturu, mikrostrukturu a tepelnou stabilitu jako funkce teploty. Je vysvětlen mechanismus týkající vzájemného propojení vysoko-teplotní strukturní transformace a redukčně-oxidačního procesu ve fázích CaMnO 3 . Tepelná redukce vyústila ve změnu vzájemné koncentrace Mn 3 + / Mn 4 + v mříži a proto v modifikované transportní vlastnostmi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180515