Počet záznamů: 1

Raffigurazione della basilica Aracoeli nel monastero di Emauzy a Praga. Contributo al tema Carlo IV e Augusto

 1. 1.
  0336222 - UDU-I 2010 RIV CZ ita M - Část monografie knihy
  Kubínová, Kateřina
  Raffigurazione della basilica Aracoeli nel monastero di Emauzy a Praga. Contributo al tema Carlo IV e Augusto.
  [The representation of the basilica Aracoeli in the cloister Emauzy in Prague.]
  Roma - Praga. Praha - Řím. 1. vyd. Praha: Komise Českého historického ústavu v Římě, 2009 - (Bobková-Valentová, K.; Doležalová, E.; Chodějovská, E.; Hojda, Z.; Svatoš, M.), s. 57-70. ISBN 978-80-87271-14-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval wall painting * cloister Emauzy * Charles IV
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  L´articolo si occupa della scene "Sibilla fece vedere ad Ottaviano la donna nel sole", che fa parte del ciclo di pittura murale di Emmaus. La pittura di Emmaus reppresentare la basilica di Aracoeli a Roma.

  This article deals with one scene from so call Emauzy cycle. On this wall painting is depict scene "Sibyl show to emperor Augustus women in sun". The church on this painting represent probably roman basilica Aracoeli.

  Tento článek se zabývá scénou "Sibyla ukázala císaři Augustovi ženu ve slunci", který je součástí Emauzského cyklu nástěnných maleb. Ukazuje, že kostel, který je na malbě zobrazen, představuje římskou basiliku Aracoeli.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180499