Počet záznamů: 1

Self-Assembling Hybrid Nanoparticles During Simultaneous Deposition of Co and C60 on Sapphire

 1. 1.
  0336204 - UJF-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lavrentiev, Vasyl - Vacík, Jiří - Naramoto, H.
  Self-Assembling Hybrid Nanoparticles During Simultaneous Deposition of Co and C60 on Sapphire.
  [Samoorganizace hybridních nanočástic v průběhu simultánní depozice Co a C-60 na monokrystal safíru.]
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Roč. 9, - (2009), s. 4305-4310 ISSN 1533-4880
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: fullerene * cobalt, saphire * co-depozition
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2009

  The Co-C60 nano-composite film prepared by simultaneous deposition of Co and C60 at room temperature (RT) on sapphire with high content of cobalt (50 at.% Co) is recognized as ensemble of the fcc-Co nanocrystals (5-6 nm in size) separated by the C60-based matrix. The phase separation causes the phenomena sufficiently influencing the nano-composite structure. One of them is retaining the Co atoms within the C60-based matrix that occurs during the separation process. Analysis of the Raman spectrum argues that the retained Co atoms compose the Co-C60 polymers. Another phenomenon is the structure relaxation releasing the internal stress. Raman spectra show decrease of the Co-C60 polymerization efficiency if deposition temperature increases from RT to 200 °C. This is caused by decreasing amount of the retained Co atoms in matrix due to more complete phase separation.

  Tenké vrstvy nanokompozitů Co-C60 připravených simultánní depozicí Co a C60 při pokojové teplotě (RT) na monokrystal safíru s vysokým obsahem Co (50 at.% Co) jsou tvořeny soubory fcc nanokrystalků Co (o velikosti 5-6 nm) separovaných matricí C60. Ukázalo se, že fázová separace ovlivňuje nanostrukturu kompozitů. Jedním z efektů, který byl pozorován, je zachovávání atomů Co v matrici kompozitu. Analýza Ramanovských specter svědčí o tvorbě polymerizovaných struktur s přítomností Co (Co-C60). Jiným pozorovaným jevem je relaxace struktury uvolněním vnitřního napětí. Ramanovská spectra ukazují na pokles efektivity polymerizace Co-C60 s rostoucí teplotou v rozmezí RT - 200 °C. Ukazuje se, že tento pokles je způsoben snížením obsahu atomů Co v matrici v důsledku pokročilé separace fází.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180486