Počet záznamů: 1

High-pressure magnetic study of Fe-Ni and Fe-Pt Invar alloys

 1. 1.
  0336202 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nataf, L. - Decremps, F. - Chervin, J.C. - Mathon, O. - Pascarelli, S. - Kamarád, Jiří - Baudelet,, F. - Congeduti, A. - Itié, J.P.
  High-pressure magnetic study of Fe-Ni and Fe-Pt Invar alloys.
  [Studium magnetického chování Invarových slitin Fe-Ni a Fe-Pt za vysokých tlaků.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 13 (2009), 134404/1-134404/6 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/1027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: high-pressure effects * Invar * magnetic circular dichroism, * magnetic moments * magnetic transitions * magnetisation * platinum alloys
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  Magnetic properties of Fe64Ni36 and Fe-Pt Invar alloys under high pressure have been investigated through x-ray magnetic circular dichroism (XMCD) up to 12 GPa at ambient temperature and superconducting quantum interference device magnetometer up to 1 GPa for different isotherms, from 10 to 300 K. Results obtained with both techniques on Fe-Pt samples can be well interpreted through the 2γ-state interpretation of the Invar effect. For the Fe64Ni36 alloy, the relative evolution of the iron magnetic moment at 300 K, measured through XMCD, shows the existence of a plateau between 4 and 10 GPa, also expected within this approach. In the low-pressure range, the evolution of magnetization indicates that the itinerant character of Fe-Ni alloys may affect the transition.

  Magnetické vlastnosti Invarových slitin Fe64Ni36 a Fe72Pt28 byly studovány pomocí rtg. magnetického cirkulárního dichroismu (XMCD) při pokojové teplotě a tlaku do 12 GPa a pomocí SQUIDového magnetometru byly měřeny magnetizační isotermy v oblasti teplot od 10 do 300 K a tlaků do 1 GPa. Výsledky získané oběma technikami u Fe72Pt28 lze interpretovat v rámci 2γ-state modelu Invarových jevů. Vývoj magnetického momentu slitiny Fe64Ni36 za tlaku vykazuje plató v tlakové oblasti od 4 do 10 GPa, které lze rovněž očekávat v rámci uvedeného modelu. Chování magnetizace v oblasti nižších tlaků ovlivňuje itinerantní charakter Fe-Ni slitin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180484