Počet záznamů: 1

Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu

 1. 1.
  0336183 - UEF-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Holubová, Markéta - Bahenský, František (ed.) - Woitsch, Jiří (ed.)
  Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu.
  [Cult radius of Virgin Mary Jesuit pilgrimage sites.]
  1. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009. 108 s. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, 6. ISBN 978-80-87112-30-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900580701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: ethnocartography * ethnographic atlas * pilgrimage sites * Virgin Mary * Jesuit order
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Šestý svazek Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska přispívá k poznání kulturního působení a geografického šíření kultů poutních madon jezuitského řádu na území Čech a Moravy v průběhu 17. a 18. století. Na základě bohaté pramenné základny se zájem výzkumu soustředil na jasně dané a předem vymezené okruhy problémů ve smyslu zpřesnění, korekce a doplnění problematiky barokní peregrinace, týkající se devíti jezuitských poutních míst – Bohosudova, Golčova Jeníkova, Chlumku u Luže, Jičína, Kutné Hory, Římova, Staré Boleslavi, Svaté Hory u Příbrami a moravských Tuřan, jimž nebyla zatím v tomto smyslu v české historiografii věnována dostatečná pozornost. 11 Map.

  The sixth volume of the Ethnographic Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia attempts, in sections, to add to the knowledge of the cultural effect and geographical spread of Marian pilgrimage cults of the Jesuit Order in Bohemia and Moravia during the 17th and 18th century. Based on the rich sources available (narrative sources, record-keeping catalogues, sources of an official nature, manuscripts and printed lists of miracles), the interest of researchers has focused on clearly determined predefined circles of questions aiming to specify, correct and make additions to the issues concerning Baroque peregrination relating to nine Jesuit pilgrimage sites – Bohosudov, Golčův Jeníkov, Chlumek u Luže, Jičín, Kutná Hora, Římov, Stará Boleslav, Svatá Hora near Příbram and Moravia’s Tuřany – to which sufficient attention has not been devoted in this respect as part of the study of Czech historiography. 11 Maps.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180467