Počet záznamů: 1

Pressure and magnetic field effects in heavy-fermion UCu.sub.3.5./sub.Al.sub.1.5./sub..

 1. 1.
  0336181 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nasreen, F. - Kothapalli, K. - Nakotte, H. - Alsmadi, A.M. - Zapf, V. - Fabris, F. - Lacerda, A. - Kamarád, Jiří
  Pressure and magnetic field effects in heavy-fermion UCu3.5Al1.5.
  [Vliv tlaku a magnetického pole na heavy-fermionové chování UCu3.5Al1.5.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 7 (2009), 07E112/1-07E112/3 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/1027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: aluminium alloys * copper alloys * crystallisation * heavy fermion systems * high-pressure effects * long-range order * magnetic field effects * magnetoresis
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  UCu3.5Al1.5 is a heavy-fermion compound, which crystallizes in the hexagonal CaCu5 structure, and it was reported to exhibit non-Fermi-liquid scaling at low temperatures. We report on the measurements of the electrical resistivity and magnetoresistance as a function of temperature (2–150 K), pressure (0–10 kbar), and applied magnetic field (0–18 T). The results provide evidence that, for UCu3.5Al1.5, application of pressure and/or magnetic field tends to suppress non-Fermi-liquid scaling and a tendency toward long-range magnetic correlations is observed for temperatures below 20 K, although there is no clear evidence of long-range order in the available pressure and field range.

  Intermetalická sloučenina UCu3.5Al1.5 vykazuje non-Fermi-liquid (NFL) chování v oblasti nízkých teplot. Výsledky měření elektrického odporu a magnetoresistence v závislosti na teplotě (2–150 K), tlaku (0–10 kbar), a magnetickém poli (0–18 T) prokázaly, že působení tlaku a/nebo magnetického pole potlačuje NFL chování sloučeniny UCu3.5Al1.5. V oblasti teplot pod 20 K byla pozorována tendence k magnetickému uspořádání i když se existenci magnetické struktury nepodařilo prokázat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180465