Počet záznamů: 1

Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)

 1. 1.
  0336179 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mikuláš, Radek
  Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách).
  [The concept of epigenetic honeycomb pits - a contribution to the knowledge of microrelief-modelling processes on sandstone surfaces (sandstone outcrops of the Bohemian Cretaceous Basin, northern and eastern Bohemia, Czech Republic).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 25-26 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: sandstones * honeycomb weathering * case hardening * salt erosion
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-5.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-5.pdf

  Jako epigenetické voštiny je navrženo označovat následující typ mikoreliéfu na pískovcových stěnách: důlky a systémy důlkovaných povrchů, jejichž vývoj započal vytvořením prohlubně/prohlubní mechanickou cestou. Samotný následný vývoj voštin a voštinových stěn je řízen porokrasovými pochody.

  The term of epigenetic honeycombs is introduced herein for pits and pitted surfaces, whose origin started with the creation of pits in a mechanic or a biogenic way. Further development of the initial pits takes a part only at specific intervals of size, mutual distance and shape; obviously, time interval has also to be taken into account.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180463