Počet záznamů: 1

Effect of light and moisture conditions and seed age on Germination of three closely related Myosotis species

 1. 1.
  0336171 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Koutecká, Eva - Lepš, Jan
  Effect of light and moisture conditions and seed age on Germination of three closely related Myosotis species.
  [Vliv světelných a vlhkostních poměrů a stáří semen na klíčení tří blízce příbuzných pomněnek.]
  Folia Geobotanica. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 109-130 ISSN 1211-9520
  Grant CEP: GA ČR GD206/03/H034; GA ČR GA206/09/1642; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Oligotrophic wet meadow * variable environments * recruitment
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.320, rok: 2009

  Germination of three closely related species from the Myosotis palustris group (M. nemorosa, M. palustris subsp. laxiflora, M. caespitosa) differing in their habitats and capacity for clonal growth, was compared in two greenhouse experiments. To evaluate both inter- and intraspecific variation, each species was represented by seeds from several populations. Final germination percentage and germination rates T-50 were compared both between species and populations within species. In the first experiment, we studied the influence of two external factors, moisture and light. Four moisture levels (dry, wet, periodically flooded and permanently flooded soil) and three types of shading were combined in a complete factorial design. In all three species, total germination percentage was the same in the three wettest treatments, and decreased in the dry treatment.

  Zkoumali jsme klíčení semen pocházejíchích z různých populací tří příbuzných druhů pomněnek (Myosotis nemorosa, M. palustris subsp. laxiflora, M. caespitosa) lišícísh se svými nároky na stanoviště a klonálním růstem. Nalezli jsme rozdíly mezi druhy i mezi populacemi v závislosti na stínění, vlhkosti, stáří semen a teplotě jejich uchování. Semena druhu M. caespitosa, který je krátkověký, nemá klonální šíření a osidluje narušovaná stanoviště, měla největší klíčivost za všech podmínek a klíčivost druhu M. nemorosa se nejvíce lišila mezi populacemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005665