Počet záznamů: 1

Mezi Scyllou a Charybdou. Omezené množství pro neutralitu v letech 2. světové války

 1. 1.
  0336169 - USD-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Smetana, Vít
  Mezi Scyllou a Charybdou. Omezené množství pro neutralitu v letech 2. světové války.
  [Between Scylla and Charybdis. Limited possibilities for neutrality in the years of the Second world War.]
  Dějiny a současnost. Roč. 31, č. 10 (2009), s. 30-33 ISSN 0418-5129
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: world war II * Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek poukazuje na závislost neutralitního statusu během Druhé světové války na postojích agresivních mocností. Text dále popisuje cestu Spojených států směrem k intervenci v evropské válce – nesnadnou proměnu neutrála v bojující stranu. A konečně se soustředí na tři jihoevropské neutrály (Španělsko, Portugalsko a Turecko) a jejich politiku vůči oběma bojujícím stranám, jež odrážela měnící se strategickou situaci v Evropě.

  The article points out the dependence of the neutral status on attitudes of the aggressive powers throughout the Second World War. It further describes the U.S. path towards intervention in the European war – the uneasy transition of a neutral into a belligerent. Finally, it focuses on three South European neutrals (Spain, Portugal and Turkey) and their respective policies towards the opposing sides that reflected the changing strategic situation in Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180455