Počet záznamů: 1

Photodegradation of DMMP and CEES on zirconium doped titania nanoparticles

 1. 1.
  0336163 - UACH-T 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mattsson, A. - Lejon, C. - Štengl, Václav - Bakardjieva, Snejana - Opluštil, F. - Andersson, P.O. - Osterlund, L.
  Photodegradation of DMMP and CEES on zirconium doped titania nanoparticles.
  [Fotokatalytický rozklad DMMP a CEES pomocí zirkoniem dopovaného oxidu titaničitého.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 92, 3-4 (2009), s. 401-410 ISSN 0926-3373
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: TiO2 * zirconium * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 5.252, rok: 2009

  The structure and photocatalytic activity of Zr doped TiO2 nanocrystallites with a varying Zr content between 0 and 15 wt% prepared by an efficient and environmentally benign method has been studied by vibrational spectroscopy, TEM and XRD.

  Struktura a fotokatalytická aktivita zirkoniem dopovaných nanočástic TiO2 s 0 až 15 hm. procent zirkonia připravených ekologicky šetrným postupem byla určena za použití vibrační spektroskopie, TEM a XRD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180449