Počet záznamů: 1

Natural monoclinic AgPb(Bi.sub.2./sub.Sb).sub.3./sub.S.sub.6./sub., an Sb-rich gustavite

 1. 1.
  0336155 - FZU-D 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Pažout, R. - Dušek, Michal
  Natural monoclinic AgPb(Bi2Sb)3S6, an Sb-rich gustavite.
  [Přírodní monoklinický AgPb(Bi2Sb)3S6, Sb-rich gustavite.]
  Acta Crystallographica. C - Crystal Structure Communications. Roč. 65, Part 11 (2009), i77-i80 ISSN 0108-2701
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: gustavite * x-ray diffraction * Jana2006
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.782, rok: 2009

  The crystal structure of the Sb-rich variety of the mineral gustavite, AgPb(Bi2Sb)3S6, has been solved and refined for the first time by means of single-crystal X-ray diffraction. The crystal structure consists of blocks of diagonal chains of four octahedra, M1a (Bi), M2a (Sb/Bi), M2b (Bi/Sb) and M1b (Ag), separated by Pb atoms in a trigonal prismatic coordination.

  Krystalová struktura Sb-rich varianty minerálu gustavitu, AgPb(Bi2Sb)3S6, byla poprvé vyřešena a upřesněna z monokrystalických RTG dat. Krystalová struktura se skládá z bloků diagonálních řetězců čtyř typů oktaedrů, M1a (Bi), M2a (Sb/Bi), M2b (Bi/Sb) a M1b (Ag), oddělených atomy olova v trigonálně prismatické koordinaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180445