Počet záznamů: 1

Structure determination of two modulated gamma-brass structures in the Zn-Pd system through a (3+1)-dimensional space description

 1. 1.
  0336145 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Gourdon, O. - Zunbeltz, I. - Elcoro, L. - Petříček, Václav - Miller, G.J.
  Structure determination of two modulated gamma-brass structures in the Zn-Pd system through a (3+1)-dimensional space description.
  [Určení dvou modulovaných gama-mosazných struktur systému Zn-Pd s využitím popisu ve (3+1)dimenzionálním prostoru.]
  Inorganic Chemistry. Roč. 48, č. 20 (2009), 9715-9722 ISSN 0020-1669
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP0701
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: Zn-Pd γ-brass structures * structure determination * modulated and composite
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.657, rok: 2009

  In the paper the structure determination of two composite compounds in the Zn-Pd system with close relationships to the cubic γ-brass structure Zn11-δPd2+δ is reported. Their structures have been solved from single crystal X-ray diffraction data within a (3+1)-dimensional formalism. Our refinements emphasize a unique Pd/Zn occupancy modulation at the center of distorted icosahedra, a modulation which correlates with the distortion of these polyhe

  V článku je popsáno určení struktur dvou kompozitních látek systému Zn-Pd, které mají těsný vztah ke kubické struktuře γ-mosazí Zn11-δPd2+δ. Struktury byly řešeny z monokrystalových dat při použití (3+1) dimenzionálního formalizmu. Naše upřesnění prokázalo jednoznačnou okupačni modulaci Pd/Zn ve středu porušeného ikosaedru korelovanou s distorzemi těchto polyedrů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005662