Počet záznamů: 1

Populace českých vysokoškoláků

 1. 1.
  0336142 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Basl, Josef
  Populace českých vysokoškoláků.
  [Population of tertiary students in the Czech Republic.]
  Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009 - (Průcha, J.), s. 373-378. ISBN 978-80-7367-546-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: tertiary education * students * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Text obsahuje údaje o počtech studentů včetně vývoje v čase a pojednává o přechodu ze střední školy na vysokou školu. Dále se zabývá problematikou výběru oboru studia a neúspěšným studiem. Zaměřuje se také na přiblížení sociálního zázemí vysokoškoláků, na náklady spojené se studiem a na sociální podporu studentů vysokých škol.

  The encyclopaedia entry includes figures with numbers of students and discusses transition from secondary to tertiary education level. Next, it deals with an issue of selection of a field of study and of dropouts. It also focuses on students` social background, study expenses and state subsidies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180439