Počet záznamů: 1

Slovenský kontext Franka Wollmana a vedecké začiatky Antona Popoviča

 1. 1.
  0336136 - SLU-S 2010 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zelenková, Anna
  Slovenský kontext Franka Wollmana a vedecké začiatky Antona Popoviča.
  [The Slovak Context of Frank Wollman and the Beginnings of Anton Popovič as a Scholar.]
  O interpretácii umeleckého textu. Autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umenia. Nitra: FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009 - (Kapsová, E.), s. 105-122. O interpretácii umeleckého textu, 24. ISBN 978-80-8094-433-9.
  [Autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umenia. Nitra (SK), 17.09.2008-18.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Wollman, Frank, 1888-1969 * Popovič, Anton, 1933-1984 * biography
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Štúdia, ktorá je príspevkom k vedeckej biografii A. Popoviča, sa zaoberá interpretačnými zdrojmi jeho metodologického formovania, keď Popovič absolvoval ašpirantúru z ruskej filológie u známeho slavistu F. Wollmana v Brne

  The study, which is a contribution to the academic biography of A. Popovič, deals with interpretive sources of his methodological formation, when Popovič spent his student research post in Russian philology with the well-known Slavist F. Wollman in Brno.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180437