Počet záznamů: 1

Poznámky k jazyku a stylu Hájkovy Kroniky české

 1. 1.
  0336133 - UJC-A 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Martínek, František
  Poznámky k jazyku a stylu Hájkovy Kroniky české.
  [Notes on the language and style of Hájek's Kronika česká.]
  Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009 - (Hanzová, B.; Sichálek, J.; Lehečka, B.), s. 115-125. ISBN 978-80-85778-65-6
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: lexicon * collocation * Middle Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Lingvistická a stylová charakteristika Hájkova textu (přívlastky u analytických verbonominálních spojení), srovnání s německým překladem J. Sandela z 16. stol.

  Linguistic and stylistic characteristics of Hájek's text (collocation attributes), comparisson with the German translation by J. Sandel from the 16th c.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180435