Počet záznamů: 1

Hab Sonne im Herzen. Erich Peukert - poslední německý citerista v Jizerských horách

 1. 1.
  0336131 - UEF-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tyllner, Lubomír
  Hab Sonne im Herzen. Erich Peukert - poslední německý citerista v Jizerských horách.
  [Hab Sonne im Herzen. Erich Peukert - The Last German Zitherist in the Jizera Mountains.]
  1. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009. 102 s. ISBN 978-80-87112-29-8
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS900580551; GA ČR GA404/08/1685
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: music culture * regional history * zither * folklore
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Publikace zachycuje životní příběh hudebního nástroje, hudebníka a špičkového sportovce německé národnosti Ericha Peukerta. Peukert je dnes v Jizerských horách posledním nositelem tradice hry na citeru, na nástroj dříve oblíbený zejména u německého etnika. Tato tradice zanikla s odsunem Němců z Čech po skončení II. světové války.Součástí knihy je DVD.

  The publication tells the story of a musical instrument and its player, a top-ranking sportsman of German origin, Erich Paukert. Paukert today is the last bearer of the zither playing tradition, the instrument once popular mainly with the German ethnic group. The tradition disappeared together with the German resettlement after the World War II.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180434