Počet záznamů: 1

The OD interpretation of the crystal structure of kettnerite CaBiOFCO.sub.3./sub..

 1. 1.
  0336117 - FZU-D 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Hybler, Jiří - Ďurovič, S.
  The OD interpretation of the crystal structure of kettnerite CaBiOFCO3.
  [OD interpretace krystalové struktury kettneritu CaBiOFCO3.]
  Acta Crystallographica Section A. Roč. 65, Part 6 (2009), 501-511 ISSN 0108-7673
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: kettnerite * OD structure * polytypism
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 49.926, rok: 2009

  The mineral kettnerite CaBi[OFCO33] has an OD structure with quadratic net built up by more than one kind of layers. Two MDO (1O, 2O), and one non-MDO (2Q) polytypes are derived by stacking of regularly alternating polar OD packets instead of layers. The stacking rule allows existence of out-of step, twin, and "upside-down" domains.

  Minerál kettnerit CaBi[OFCO33] lze interpretovat jako OD strukturu s kvadratickou sítí tvořenou více než jedním druhem OD vrstev. Dva MDO (1O, 2O), a jeden non-MDO (2Q) polytypy jsou odvozeny pravidelným kladem polárních paketů (namísto vrstev), se střídající polaritou. Pravidlo kladu paketů umožňuje existenci "out-of-step", dvojčatých a "upside-down" domén.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180425