Počet záznamů: 1

Gaps between jets at hadron colliders in the next-to-leading BFKL framework

 1. 1.
  0336114 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Chevallier, J. - Kepka, Oldřich - Marquet, C. - Royon, C.
  Gaps between jets at hadron colliders in the next-to-leading BFKL framework.
  [Mezery v rapiditě mezi jety na hadronových urychlovačích v next-to-leading BFKL formalizmu.]
  Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 79, č. 9 (2009), 094019/1-094019/9 ISSN 1550-7998
  Grant CEP: GA MŠk LA08032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: BFKL * jet * gaps
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 4.922, rok: 2009
  http://arxiv.org/pdf/0903.4598 http://arxiv.org/pdf/0903.4598

  We investigate diffractive events in hadron-hadron collisions, in which two jets are produced and separated by a large rapidity gap. In perturbative QCD, the hard color-singlet object exchanged in the t channel, and responsible for the rapidity gap, is the Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov Pomeron. We perform a phenomenological study including the corrections due to next-to-leading logarithms. Using a renormalization-group improved next-to-leading logarithmic kernel, we show that the Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov predictions are in good agreement with the Tevatron data and present predictions which could be tested at the LHC.

  Studujeme difrakční události v hadron-hadron srážkách, ve kterých jsou vyprodukovány dva jety separované velkou mezerou v rapiditě. Tvrdý color-singlet objekt předaný v t-kanále je v poruchové QCD Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov Pomeron. V práci prezentujeme studii zajhrnující korekce next-to-leading logaritmů. Tyto predikce jsou v dobrém souhlasu s daty z Tevatronu a dovolují nám prezentovat předpovědi na LHC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180423