Počet záznamů: 1

Binary potassium-silicate glass irradiated with electrons

 1. 1.
  0336108 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gedeon, O. - Jurek, Karel - Drbohlav, Ivo - Ollier, N.
  Binary potassium-silicate glass irradiated with electrons.
  [Binární draselno-křemenné sklo ozářené elektrony.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 267, č. 20 (2009), 3461-3465 ISSN 0168-583X
  Grant CEP: GA ČR GA104/09/1269
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: electron radiation * silicate glass * volume changes * scanning electron microscopy * atomic force microscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.156, rok: 2009

  Binary potassium glass was irradiated with 2.5 MeV electrons, the tickness was chosen so as electrons stopped near the back surface. After the depletion from potassium induced by irradiation the volume changes were studied and revealed the top surface is closer to the pristine glass than the back one.

  Binární draselno-křemenné sklo bylo ozářeno elektrony o energii 2,5 MeV a tloušťka byla zvolena tak, aby se elektrony zastavily v blízkosti zadního povrchu. Po ochuzení od draslíku v důsledku ozáření byly studovány změny objemu a ukázalo se, že přední povrch je bližší původnímu sklu než zadní povrch.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180419