Počet záznamů: 1

Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-45

 1. 1.
  0336096 - USD-C 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hrbek, Jaroslav - Smetana, Vít - Kokoška, Stanislav - Pilát, V. - Hofman, Petr
  Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944-45.
  [Dearly paid freedom. The liberation of Czechoslovakia, 1944-1945.]
  Praha: Paseka, 2009. 709 s. ISBN 978-80-7285-113-3
  Grant CEP: GA ČR GA409/02/1154
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czechoslovakia * freedom * 1944-1945
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Dvoudílná publikace představuje první soustavné zpracování tématu osvobození Československa napsané po roce 1989. S využitím velkého množství pramenného materiálu z domácích i zahraničních archivů autoři podávají nástin relevantních vojenských operací i politických procesů v závěrečné fázi druhé světové války a hledají též příčiny začlenění země do sovětské sféry vlivu.

  This publication, in two volumes, represents the first concise analyses of the topic of the liberation of Czechoslovakia written after 1989. The authors, using a huge amount of sources from domestic as well as foreign archives, provide an account of relevant military operations as well as political processes in the final stage of the Second World War. They also seek the origins of Czechoslovakia’s incorporation in the Soviet sphere of influence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180411