Počet záznamů: 1

Compatibility of plasma sprayed tungsten based materials with graphite substrates

 1. 1.
  0336046 - UFP-V 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brožek, Vlastimil - Ctibor, Pavel - Boldyryeva, Hanna - Cheong, D.-I. - Yang, S.-H.
  Compatibility of plasma sprayed tungsten based materials with graphite substrates.
  [Kompatibilita plazmově deponovaných materiálů na bázi wolframu s grafitem.]
  Proceedings of the 19th Joint Seminar – Development of materials science in research and education. Bratislava: STU Bratislava, 2009 - (Koman, M.; Mikloš, D.), s. 18-19. Joint Seminar. ISBN 978-80-89088-81-2.
  [Joint Seminar – Development of materials science in research and education/19th./. Závažná Poruba (SK), 31.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tungsten, zirconium carbide * plasma spraying * carbide interlayers * compatibility
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The experiments showed that powders of W and ZrC mixtures can be processed by plasma spraying with WSP® equipment and successfully transformed into coatings, namely on graphite substrates of various shapes. The products are slightly porous which is inherent for atmospheric plasma spray technique. Plasma spraying of a mixture of W and ZrC led to coatings with pores present predominantly inside larger particles of ZrC. This effect is probably due to incomplete melting of such particles. Due to extremely high temperatures it is necessary to have in mind the probability of creation of interlayers between substrate and coating as a consequence of chemical reactions. In our experiments these interlayers enhanced the compactness of the coating-substrate system.

  Byly provedeny experimenty se směsí prášků W a ZrC, zpracovaných na kovokeramické cermety. Nástřiky těchto cermetů byly vytvořeny plazmatronem WSP® na grafitových podložkách. Výsledné vrstvy tloušťky až 2 mm mají pórovitost 4 – 10 %, což vyplývá z povahy použité technologie. Póry jsou přednostně přítomny v ZrC fázi, která tvoří izolované ostrůvky. Mezi nástřikem a podložkou vznikají mezivrstvy jako důsledek chemických reakcí způsobených extrémně vysokou teplotou v plazmatu. V našem případě tyto mezivrstvy zlepšují soudržnost nástřiků s podložkou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180374