Počet záznamů: 1

Spin-injection Hall effect in a planar photovoltaic cell

 1. 1.
  0336043 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Wunderlich, J. - Irvine, A.C. - Sinova, J. - Park, B.G. - Zarbo, L.P. - Xu, X.L. - Kaestner, B. - Novák, Vít - Jungwirth, Tomáš
  Spin-injection Hall effect in a planar photovoltaic cell.
  [Hallův jev injektovaných spinově polarizovaných elektronů v planárním fotovoltaickém článku.]
  Nature Physics. Roč. 5, č. 9 (2009), s. 675-681 ISSN 1745-2473
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR KAN400100652; GA ČR GEFON/06/E002; GA ČR GEFON/06/E001
  GRANT EU: European Commission(XE) 215368 - SemiSpinNet
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP0801
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: extraordinary Hall effects * spintronics * photvoltaics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 15.491, rok: 2009

  We have experimentally discovered and theoretically descibed the spin-injenction Hall effect in a photovoltaic cell allowing electrical, scalable, local detection of the spin polarization of electrons injected into normal semiconductors.

  Experimentálně jsme pozorovali a teoeticky popsali Hallův jev injektovaných spinově polrizovaných elektronů ve fotovoltaickém článku. Jev umožňuje elektrickou, lokaální detekci spinové polarizace elektronů injektovaných do normálního polovodiče.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180371