Počet záznamů: 1

Mlčechvostský slepenec – datování a geochemie karbonátového tmelu slepence

 1. 1.
  0336042 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Žák, Karel - Hercman, H. - Světlík, Ivo - Živor, Roman - Jačková, I. - Zelenka, P. - Bosák, Pavel
  Mlčechvostský slepenec – datování a geochemie karbonátového tmelu slepence.
  [Mlčechvosty conglomerate – dating and geochemistry of the conglomerate carbonate.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 79-81 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: river terrace * Middle Pleistocene * conglomerate cement * radiocarbon dating * U-series dating
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-20.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-20.pdf

  Poloha štěrků střednopleistocenní terasy Vltavy u Mlčechvost je cementovaná krystalickým karbonátem do podoby pevného slepence. Tmel slepence byl datován pomocí radiouhlíku a členů uranových řad. Obě metody ukázaly, že tmel slepence není holocenního stáří a že byl vytvořen v eemském iterglaciálu nebo na počátku posledního glaciálu.

  A layer of gravel of Middle Pleistocene terrace of the Vltava River near Mlčechvosty is cemented by crystalline calcite cement into hard conglomerate. Radiocarbon and U-series dating of the cement indicate Eemian age, or an age at the beginning of the last Glacial.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180370