Počet záznamů: 1

Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)

 1. 1.
  0336032 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dašková, Jiřina
  Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet).
  [Preliminary palynological research at Hlubočepy - railway cut locality (Choteč and Srbsko formations, Middle Devonian, Eifelian to Givetian).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 92-94 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Barrandian * Devonian * palynology * spores * paleobotany
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-25.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-25.pdf

  Sedimenty v zářezu trati v Hlubočepích byly ovzorkovány a byl proveden palynologický výzkum. Byly nalezeny jen špatně zachované palynolorfy a miospory, na základě kterých nebylo možné podat detailnější paleoekologické a biostratigrafické interpretace.

  The Praha-Hlubočepy (railway cut) section has been sampled for palynological studies. However, only rare and poorly preserved palynomorphs and miospores have been found, which do not allow any paleoenvironmental or biostratigraphical interpretations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180361