Počet záznamů: 1

Charge-spin excitations of the Ising-type fractional quantum Hall ferromagnets

 1. 1.
  0336022 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Výborný, Karel - Dethlefsen, A.F. - Haug, R.J. - Wójs, A.
  Charge-spin excitations of the Ising-type fractional quantum Hall ferromagnets.
  [Nábojové a spinové excitace zlomkových kvantových Hallových feromagnetů Isingova typu.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 4 (2009), 045407/1-045407/13 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR KJB100100802; GA AV ČR KAN400100652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: fractional quantum Hall effect * quantum Hall ferromagnets
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  We study the low lying excitations from the fractional quantum Hall states at filling factors 2/3 and 2/5 and argue that the charge-carrying excitations involve spin flips, and in particular, possibly more than one. Energies obtained by exact diagonalization and transport activation gaps measured over a wide range of magnetic fields are invoked. We discuss the relevance of the non-interacting composite fermion picture where both fractions correspond to the same filling factor two of the composite fermions.

  Srovnáváme výpočty exaktní diagonalizace s velikostmi gapů změřenými v aktivovaném transportu. Diskutujeme možnost excitací se spinem vyšším než jedna při filling faktorech 2/3 a 2/5.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180352