Počet záznamů: 1

Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)

 1. 1.
  0336004 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ložek, Vojen
  Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy).
  [Malacostratigraphy of the holocene tufa deposit at Kalivody (Nature park Džbán Tableland, north-western Bohemia).]
  Bohemia centralis. Roč. 29, - (2009), s. 29-35 ISSN 0231-5807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Džbán Tabeland * NW Bohemia * marshland tufa * molluscan succession * late Holocene
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Fosilní malakofauna od Kalivod dokládá, že v údolích Džbánu se v mladší polovině klimatického optima holocénu vytvořily svěží zapojené lesy, v jejichž malakofauně však od počátku chyběly některé jinak v Čechách rozšířené lesní druhy, což je význačné pro lesní okrsky suchého termofytika. I v těchto uzavřených prostorech se však místy udržovaly omezené plošky bezlesí na vápnitých prameništních mokřadech, kde přežívaly různé heliofilní druhy jako Vertigo angustior, Vallonia costata a V. pulchella. Společenstva pozdního klimatického optima se ve Džbánu zachovala v plném druhovém bohatství, ovšem jen v místech, která nebyla postižena výsadbou jehličnatých monokultur nebo melioračními zásahy.

  The malacocoenoses of the lower complex are characteristic of the late Climatic Optimum (Epiatlantic Period), whereas their later retreat probably reflects the cultivation of the adjacent landscape during the final Bronze Age as well as the climatic change in the Subboreal Period. of local importance is the fact that the woodland fauna of the lower strata does not include a number of otherwise widespread mid-European forest species. Such reduced snail communities occur in areas fringing the inner Bohemian chernozem belt that was cultivated by the first neolithic farmers prior to the culmination of woodland biocoenoses during the late Climatid Optimum.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180336