Počet záznamů: 1

Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země

 1. 1.
  0335992 - UGN-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kolejka, Jaromír
  Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země.
  [Satellite and Aerial Atlases - Unusual Tools for Study of Earth Changes.]
  Životné prostredie. Roč. 43, č. 4 (2009), s. 203-207 ISSN 0044-4863
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: satellite * aerial * atlas
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  V současnosti tak lze rozlišit atlasy: 1) obrazové družicové, 2) kombinované obrazové s mapami, 3) geografické s obrazovým doprovodem. Ty mohou být jak a) analogové (knižní), b) tak digitální na záznamových médiích či na internetu. Podle šíře obsahu pak má čtenář k dispozici družicové atlasy: 1) všeobecné a 2) tématické s rozsahem a) globálním, b) regionálním či c) národním.

  Nowadays, following classes of remote/sensing atlases can be distinguished: 1) image collections, 2) image and map sets, 3) geographical atlases with explanatory images. The presentation forms vary between a) paper book and b) digital versions. With regard to the themes presented in the atlas, the reader can use a) general and b) thematic atlases with a) global, b) regional and/or c) national coverage.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180327