Počet záznamů: 1

Interakce atmosféry s dalšími částmi zemského systému a okolním vesmírem

 1. 1.
  0335979 - GLU-S 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cílek, Václav - Filip, Jiří
  Interakce atmosféry s dalšími částmi zemského systému a okolním vesmírem.
  [The interaction of atmosphere with other parts of the Earth System and the Cosmos.]
  Atmosféra a klima : aktuální otázky ochrany ovzduší. Praha: Univerzita Karlova : Karolinum, 2009 - (Braniš, M.; Hůnová, I.), s. 67-95. ISBN 978-80-246-1598-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912; CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: geology * atmosphere * Earth system * climate
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Kapitola se zabývá interakcemi mezi různými částmi zemského systému jako jsou vnitřní síly Země, hydrosféra, biosféra a klimatickým vlivem okolního vesmíru, který se projevuje zejména změnami sluneční činnosti. Upozorňuje na postupné i náhlé klimatické změny a na jejich roli při kolapsech civilizací.

  The chapter deals with interactions among individual parts of the Earth system such as endogenetic processes, hydrosphere, biospehere and with the influence of the nearby Univesrse represented basically by insolation changes. It is focused on the complex interrelations of the biogeochemical cycles and the climate role in collapses of previous civilisations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180316