Počet záznamů: 1

IR Laser-induced CVD of beta-Sn/SnSi-Nanodisperse Alloys from Stannane–silane Mixture

 1. 1.
  0335940 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Křenek, Tomáš - Bezdička, Petr - Murafa, Nataliya - Šubrt, Jan - Duchek, P. - Pola, Josef
  IR Laser-induced CVD of beta-Sn/SnSi-Nanodisperse Alloys from Stannane–silane Mixture.
  [IČ laserová CVD Sn/Si nanodispersních slitin ze směsi stannanu a silanu.]
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Roč. 86, č. 2 (2009), s. 381-385 ISSN 0165-2370
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: ir laser * silane * stannane
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 2.311, rok: 2009

  TEA CO2 laser-irradiation of equimolar stannane-silane mixture in Ar results in thermal decomposition of both gaseous compounds and chemical vapour deposition of nanostructured films that were shown as composed of crystalline beta-Sn nanobodies in amorphous Sn/Si alloy.

  TEA CO2 laserové ozařování ekvimolární směsi stannanu a silanu v Ar vede k tepelnému rozkladu obou sloučenin a chemické deposici nanostrukturovaných filmů složených z krzstalických nanotěl beta Sn v amorfní Sn/Si slitině.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180283