Počet záznamů: 1

Genetic relationships within Czech sika and red deer populations

 1. 1.
  0335915 - UBO-W 2010 RIV RU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Barančeková, Miroslava - Krojerová-Prokešová, Jarmila - Vallo, Peter - Voloshina, I. V. - Igota, H. - Koubek, Petr
  Genetic relationships within Czech sika and red deer populations.
  [Genetické vztahy v rámci českých populací jelena sika a jelena lesního.]
  Proceedings of the XXIX International Union of Game Biologists Congress. Moscow: IUGB, 2009, s. 1-6. ISBN 978-5-7035-2118-2.
  [IUGB Congress /29./. Moscow (RU), 17.08.2009-22.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA524/09/1569; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: sika deer * red deer
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  http://www.iugb-moscow2009.ru/cd/docs/ps/M.Barancekova.pdf http://www.iugb-moscow2009.ru/cd/docs/ps/M.Barancekova.pdf

  Genetic relationships among populations of red and sika deer species are mixed up. Until now, no genetic methods were used to analyse the genetic structure of both species in the Czech Republic. This study aims to contribute to the knowledge on the relationships within red and sika deer populations, and their relationship to deer populations in other countries. Samples from 190 individuals from various localities in the Czech Republic were tested for genetic polymorphism in the D-loop region. In addition 22 sika deer samples from autochthonous localities in Japan and Russia were analysed and data set was completed by sequences downloaded from GenBank database. The study confirms expected high haplotype diversity in the population of red deer and relatively low diversity in the population of sika deer. It also gives the first data on the origins and genetic variability of sika deer and Dybowski’s sika deer population in the Czech Republic based on genetic analyses.

  Genetické vztahy mezi populacemi jelena lesního a jelena siky jsou nejasné. V České republice doposud nebyly použity pro jejich objasnění žádné genetické metody. Cílem této studie je doplnit tato chybějící data. Na vzorcích ze 190 jedinců z různých lokalit v České republice byl testován polymorfismus kontrolního regionu. Dále bylo analyzováno 22 vzorků jelena siky z původních lokalit v Japonsku a v Rusku a data byla doplněna sekvencemi z databanky GenBank. Studie potvrdila očekávanou vysokou haplotypovou diverzitu populace jelena lesního a relativně nízkou diverzitu populace jelena siky. Zároveň poskytuje první data o původu a genetické variabilitě populací jelena siky a siky Dybowského v České republice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180260