Počet záznamů: 1

Actin and microtubule cytoskeleton interactions

 1. 1.
  0335913 - UEB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Petrášek, Jan - Schwarzerová, K.
  Actin and microtubule cytoskeleton interactions.
  [Interakce aktinu a mikrotubulárního cytoskeletu.]
  Current Opinion in Plant Biology. Roč. 12, č. 6 (2009), s. 728-734 ISSN 1369-5266
  Grant CEP: GA ČR GA522/06/1030; GA MŠk(CZ) LC06034
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: KINESIN-RELATED PROTEIN * TOBACCO BY-2 CELLS * HIGHER-PLANT CELLS
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 10.333, rok: 2009

  Plant cytoskeleton consists of two major networks of protein polymers, actin microfilaments (AFs) and microtubules (MTs). These networks perform numerous functions that are essential for cell division and for maintaining the integrity of cytoplasm required for intracellular transport and cell shape. Besides the more or less indirect cooperation between AFs and MTs, their direct interactions through specific physically interacting proteins has been well described in yeast, nematodes, insect and animal cells. Recently, promising candidates for corresponding homologous proteins have been identified in plants, although there is still lack of functional evidence for these interactions. Here we summarize recent advances in our knowledge about the candidate proteins or protein complexes that interact with both AFs and MTs and their role in fundamental cellular and developmental processes.

  Rostlinný cytoskelet sestává ze dvou hlavních sítí proteinových polymerů, aktinových filament (AFs) a mikrotubulů (MTs). Tyto sítě hrají zcela zásadní roli v procesech buněčného dělení, vnitrobuněčného transportu a tvarování buněk. Vedle více či méně nepřímé kooperace AFs a MTs byly u kvasinek, hlístic, hmyzu a savců popsány interakce zprostředkované proteiny ve vzájemné fyzické interakci. V poslední době byly identifikovány slibné homology těchto proteinů u rostlin, ačkoliv nám zde často chybí důkaz o jeiich funkci. V tomto příspěvku shrnujeme pokroky v chápání role těchto proteinů v základních buněčných a vývojových procesech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180258