Počet záznamů: 1

Chromosome pairing of individual genomes in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.), its progenitors, and hybrids with Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.)

 1. 1.
  0335910 - UEB-Q 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopecký, David - Bartoš, Jan - Zwierzykowski, Z. - Doležel, Jaroslav
  Chromosome pairing of individual genomes in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.), its progenitors, and hybrids with Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.).
  [Párování chromozómů jednotlivých genomů kostřavy luční (Festuca arundinacea Schreb.), jejich předchůdců a hybridů s jílkem mnohokvětým (Lolium multiflorum Lam.).]
  Cytogenetic and Genome Research. Roč. 124, č. 2 (2009), s. 170-178 ISSN 1424-8581
  Grant CEP: GA ČR GP521/07/P479
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: IN-SITU-HYBRIDIZATION * GENETIC-CONTROL * VAR. GLAUCESCENS
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.729, rok: 2009

  A diploid-like pairing system prevents meiotic irregularities and improves the efficiency of gamete production in allo-polyploid species. While the nature of the system is known in some polyploid crops including wheat, little is known about the control of chromosome pairing in polyploid fescues (Festuca spp.). In this work we studied chromosome pairing in allohexaploid F. arundinacea, its progenitors F. pratensis and F. glaucescens, and two intergeneric hybrids Lolium multiflorum (2x) x F. arundinacea (6x) and L. multiflorum (4x) x F. glaucescens (4x). The use of genomic in situ hybridization (GISH) permitted the analysis of homoeologous chromosome pairing and recombination of different genomes involved. We detected a diploid-like pairing system in polyploid fescues F. arundinacea and F. glaucescens, the latter being one of the progenitors of F. arundinacea. The pairing control system was absent in the second progenitor F. pratensis.

  Systém "diploid-like" párování předchází vzniku chyb při meióze a zlepšuje produkci gamet u alopolyploidních druhů. V této práci bylo studováno párování chromozómů u alohexaploidního druhu F. arundinacea, jejich rodičovských druhů F. pratensis a F. glaucescens a dvou mezidruhových hybridů Lolium multiflorum (2x) × F. arundinacea (6x) a L. multiflorum (4x) × F. glaucescens (4x). V práci byla využita genomová in situ hybridizace (GISH), která umožňuje analýzu párování homeologních chromozómů a rekombinace rozdílných genomů. Byl detekován ‘diploid-like’ systém párování u polyploidní F. arundinacea a F. glaucescens. Kontrolní systém chyběl u jednoho progenitora F. arundinacea. Detailní analýza mezidruhových hybridů potvrdila přítomnost homeologního párování u zástupců rodu Festuca.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180255