Počet záznamů: 1

Metallography of medieval knives from Malín (Bohemia)

 1. 1.
  0335896 - ARU-G 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hošek, Jiří - Velímský, Filip - Ottenwelter, Estelle - Šilhová, Alena
  Metallography of medieval knives from Malín (Bohemia).
  [Metalografický průzkum středověkých nožů z Malína (Čechy).]
  2nd international conference Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June 2007. Selected papers. Milano: Associazione Italiana di Metallurgia, 2009, s. 272-281. ISBN 88-85298-71-0.
  [Archaeometallurgy in Europe 2007 /2./. Aquileia (IT), 17.06.2007-21.06.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020603
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Bohemia * Middle Ages * knife * pattern-welding * knife-manufacturing * non-destructive metallographic examination
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Nine 10th to 13th century knives from the site of Malín, have been metallographically examined. Seven knives are dated from the 10th to 11th centuries, when Malín was a stronghold held by Slavník (until the end of the 10th century) and later by the Premyslid princely families. All the knives are of good or even excellent quality and two of them even rank among prestigious pieces (both decorated with strips of phosphoric iron, the first one being straight, the second having a wavy lower edge). In the half of the 12th century, the settlement existing on the site of the previous stronghold became the property of the neighbouring Cistercian monastery. In the half of the 13th century, when the monastery suffered from a lack of financial resources, two men were buried in a single grave. One of the knives bears a wavy decorative strip, the other is decorated with a wavy strip and pattern-welding and belongs to the rare type of pattern-welded knives known from the Czech and Polish territories.

  Z lokality Malín, dnešního předměstí Kutné Hory, bylo metalograficky prozkoumáno devět nožů z 10. až 13. stol. Sedm nožů je z doby 10. až 11. stol., kdy bylo hradiště Malín v držení rodiny Slavníkovců (do konce 10.stol.) a následně Přemyslovců. Všechny nože jsou vyrobeny v dobré až výborné kvalitě a dva z nich dokonce náleží k honosným variantám (oba zdobeny páskem fosforového železa, u prvního z nožů jen rovného, u druhého s vlnkovitým spodním okrajem). V polovině 12. stol. se osada existující v místě někdejšího hradiště stává majetkem blízkého Cisterciáckého kláštera. V polovině 13. stol., kdy klášter trpěl nedostatkem finančních prostředků, byly pochováni do společného hrobu dva dospělí muži s přiloženými honosnými noži. První nůž byl variantou pásové čepele s vlnkovitý svarem, druhý byl osazen damaškovou vložkou a vlnkovitým páskem (náleží tak mezi méně obvyklé typy damskovaných nožů známých z českého a polského území).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180243