Počet záznamů: 1

Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.). Pohled archeologie a metalografie

 1. 1.
  0335892 - ARU-G 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Košta, J. - Hošek, Jiří
  Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.). Pohled archeologie a metalografie.
  [Early medieval swords with flattened hemispherical pommel (type of Petersen X / Geibig 12, var. I.). View of archeology and metallography.]
  Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Dresler, P.; Měřínský, Z.), s. 109-126. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. ISBN 978-80-210-4971-0.
  [Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Brno (CZ), 24.04.2006-26.04.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: sword * archaeometallurgy * metallography * Early Middle Ages * Mikulčice
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí řazené k Petersenovu typu X a k I. variantě Geibigova kombinačního typu 12 patřily na evropském kontinentu mezi polovinou 9. a polovinou 11. století k nejrozšířenějším zbraním svého druhu. Příspěvek ukazuje možnosti poznání konstrukce mečů pomocí metalografie na příkladě třech exemplářů z velkomoravských Mikulčic (mečů z hrobů 438, 805 a 1347).

  Swords with flattened hemispherical pommels (classified as Petersen’s type X and type 12, var. I. according to Geibig) ranked in Europe, since mid-9th century until the mid-11th century, among the most widespread kinds of swords. The contribution shows the possibility to identify used blade-constructions by means of metallography on example of three swords from Great Moravian Stronghold of Mikulčice (arms coming from graves No. 438, 805 and 1347).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180240