Počet záznamů: 1

Electron Bernstein Wave Experiments at the WEGA Stellarator

 1. 1.
  0335876 - UFP-V 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Laqua, H.P. - Marsen, S. - Otte, M. - Podoba, Y.Y. - Preinhaelter, Josef - Stange, T. - Urban, Jakub - Zhang, D.
  Electron Bernstein Wave Experiments at the WEGA Stellarator.
  [Experimenty s elektronovými Bernsteinovými vlnami na Stellaratoru WEGA.]
  RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Vol. 1187. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.), s. 441-448. AIP Conference Proceedings, 1187. ISBN 978-0-7354-0753-4.
  [Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Conversion * Cyclotron Heating * Stellarators * Electron Bernstein waves * Current drive
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://proceedings.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=APCPCS&Volume=1187&Issue=1

  At WEGA EBW heating and current drive experiments have been successfully performed with 2.45 GHz and 28 GHz. The results has been compared with a full-wave code. At 0.5T, over-dense plasma (ne > 1×1019 m-3) could be sustained by centrally localized 28 GHz EBW heating for several seconds exclusively. A total power absorption of 87% was estimated from the microwave stray radiation level. Highly peaked pressure profiles were achieved. In addition a new radiometer was built-up to detect EBW-emission.

  Experimenty s EBW ohřevem a generací proudu byly provedeny na zařízení WEGA pomoci vln s frekvencemi 2.45 GHz a 28 GHz. Výsledky byly porovnány s řešením úplné vlnové rovnice. Pro 0.5T, super husté plazma (ne > 1×1019 m-3) může být udrženo po nekolik vteřin pomocí samotného centralně lokalizovaného EBW ohřevu na 28 GHz. Celková absorpce 87% byla odhadnuta z úrovně mikrovlnného rozptýleného záření. Bylo dosaženo velmi vyhroceného profil tlaku. Navíc byl instalován nový radiometr k detekci EBW emise.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180228