Počet záznamů: 1

Simulations of EBW current drive and power deposition in the WEGA Stellarator

 1. 1.
  0335872 - UFP-V 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Preinhaelter, Josef - Urban, Jakub - Laqua, H.P. - Podoba, Y. - Vahala, L. - Vahala, G.
  Simulations of EBW current drive and power deposition in the WEGA Stellarator.
  [Simulace generace proudu a depozice výkonu pomocí EBW ve stellaratoru WEGA.]
  RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Vol. 1187. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.), s. 449-452. AIP Conference Proceedings, 1187. ISBN 978-0-7354-0753-4.
  [Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Conversion * Cyclotron Heating * Stellarators * Electron Bernstein waves * Current drive
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://proceedings.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=APCPCS&Volume=1187&Issue=1

  Heating and current drive experiments at 2.45 GHz and 28 GHz, carried out in WEGA’s low temperature, steady state overdense plasmas, were supported by intensive modelling. We employ our AMR (Antenna—Mode-conversion—Ray-tracing) code to calculate the O-X-EBW conversion efficiency with a full-wave equation solver, while the power deposition and current drive profiles using ray tracing. EBW current drive was theoretically predicted and experimentally detected at 2.45 GHz.

  Experimenty, s ohřevem a a generací proudu pomocí 2.45 GHz a 28 GHz, prováděné na stellaratoru WEGA v nízkoteplotním, stacionárním přehuštěném plazmatu, byly podporovány intenzivním modelováním, Použili jsme náš AMR (Anténa, konverze Módů, Ray-tracing) kód k výpočtu účinnosti konverze O-X-EBW pomocí úplného řešení vlnových rovnic. Profily depozice výkonu hustoty generovaného proudu byly určeny pomocí sledování paprsků. EBW proud byl předpověděn teoreticky a experimentalně změřen pro 2,45 GHz.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180225