Počet záznamů: 1

Phase of magneto-oscillations in graphite

 1. 1.
  0335866 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Smrčka, Ludvík - Goncharuk, Natalya
  Phase of magneto-oscillations in graphite.
  [Fáze magnetických oscilací v grafitu.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 7 (2009), 073403/1-073403/4 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR KAN400100652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: Brillouin zones * Fermi surface * fermions * graphene * graphite * Landau levels * magnetic fields * Shubnikov-de Haas effect
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The weak-interlayer interaction between the graphene sheets in graphite leads to anomalies in the Shubnikov-de Haas and de Haas-van Alphen magneto-scillations.The calculation of the Landau plot performed within a four-band continuum model reveals that magneto-oscillations are aperiodic.

  Slabá interakce mezi vrstvami grafenu v grafitu vede k anomáliím v Shubnikových-de Haasových and de Haasových-van Alphenových oscilacích. Výpočet Landauova diagramu z čtyřpásového modelu elektronové struktury grafitu ukauje, že oscilace jsou aperiodické.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180220