Počet záznamů: 1

EBW/ECE Radiometry on COMPASS tokamak – design and first measurements

 1. 1.
  0335865 - UFP-V 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zajac, Jaromír - Preinhaelter, Josef - Urban, Jakub - Šesták, David - Křivská, Alena - Nanobashvili, S.
  EBW/ECE Radiometry on COMPASS tokamak – design and first measurements.
  [EBW/ECE radiometrie pro tokamak COMPASS – návrh a první měření.]
  RADIO FREQUENCY POWER IN PLASMAS: Proceedings of the 18th Topical Conference. AIP Conference Proceedings. Vol. 1187. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Bobkov, V.; Noterdaeme, J.), s. 473-476. AIP Conference Proceedings, 1187. ISBN 978-0-7354-0753-4.
  [Topical Conference on Radio Frequency Power in Plasmas/18th./. Ghent (BE), 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Electron cyclotron emission * Mode conversion * Electron Bernstein waves * Tokamaks
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://proceedings.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=APCPCS&Volume=1187&Issue=1

  For COMPASS tokamak, a new 16-channel radiometry system was designed and manufactured. For the electron Bernstein waves (EBW) studies, namely the B-X-O type of conversion, in the case of the low magnetic field and overdense plasma, the Ka-band (26.5-40 GHz) can be used, for the detection of the emission from the fundamental ECE harmonic Alternatively the second harmonic E-band (60-73.5 / 76.5-90 GHz) will be used with the same 16-channel receiver for the conventional ECE temperature profile measurement. First measurements were devoted to the initial EBW studies

  Byl navržen a vyroben nový 16- kanálový radiometer pro tokamak COMPASS. Pro studium Bernsteinových vln, jmenovitě B-X-O konverze při malých magnetických polích v super hustém plazmatu, pásmo Ka (26.5-40 GHz) lze použít pro detekci z první ECE harmonické. Alternativně lze použít pásmo E (60-73.5 / 76.5-90 GHz) se stejným 16 kanálovým přijímačem k detekci emise z druhé harmonické pro standardní měření profilu teploty.První měření byla zasvěcena počátečním EBW studiím.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180219