Počet záznamů: 1

Spor o Kochema

 1. 1.
  0335862 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Spor o Kochema.
  [Dispute over "Kochem".]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 3 (2009), s. 459-461 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Polemika zaměřená na problematiku vydávání české raněnovověké literatury.

  A disputation discussing the problems connected with publishing Czech Early Modern Literature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180216