Počet záznamů: 1

Transport theory for disordered multiple-band systems: Anomalous Hall effect and anisotropic magnetoresistance

 1. 1.
  0335849 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovalev, A.A. - Tserkovnyak, Y. - Výborný, Karel - Sinova, J.
  Transport theory for disordered multiple-band systems: Anomalous Hall effect and anisotropic magnetoresistance.
  [Teorie transportu v neuspořádaných vícepásových systémech: anomální Hallův jev a anizotropní magnetorezistence.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 19 (2009), 19529/1-19529/19 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR KJB100100802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: ferromagnetic materials * Hall effect * magnetoresistance * quasiparticles * spin-orbit interactions * two-dimensional electron gas
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009
  http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.79.195129

  We present a study of transport in multiple-band noninteracting Fermi metallic systems based on the Keldysh formalism. As an example application we calculate the anomalous Hall effect and anisotropic magnetoresistance in Rashba system with conventional (electric potential) and with electro-magnetic impurities.

  Studie využívá Keldyshova formalismu pro popis transportu ve vícepásových neinteragujících Fermiho systémech. Jako příklad použití je vypočítána anizotropní magnetoresistence a anomální Hallův jev v Rashbově systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180206