Počet záznamů: 1

Electronic structure of ferromagnetic semiconductor Ga.sub.1-x./sub.Mn.sub.x./sub.As probed by sub-gap magneto-optical spectroscopy

 1. 1.
  0335843 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Acbas, G. - Kim, M.-H. - Cukr, Miroslav - Novák, Vít - Scarpulla, M.A. - Dubon, O.D. - Jungwirth, Tomáš - Sinova, J. - Cerne, J.
  Electronic structure of ferromagnetic semiconductor Ga1-xMnxAs probed by sub-gap magneto-optical spectroscopy.
  [Elektronová struktura feromagnetického polovodiče GaMnAs studovaná pomocí magneto-optické spektroskopie.]
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 13 (2009), 137201/1-137201/4 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR KAN400100652; GA ČR GEFON/06/E002; GA ČR GEFON/06/E001
  GRANT EU: European Commission(XE) 214499 - NAMASTE
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP0801
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: ferromagnetic semiconductors * magneto-optics
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  Faraday and Kerr effect spectroscopy in the infrared range is emplozed to investigate the electronic structure of Ga1-xMnxAs near the Fermi energy.

  Faradayova and Kerrova spektroskopie je použita ke studiu elektronové struktury GaMnAs v blízkosti Fermiho meze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180202